Artikkeli kertoo miten laadukkaasta tuotteesta ZEROWATERin osalta on kyse. Se kilpailee myös hinnalla sekä on yksi maailman tunnetuimmista vedensuodattimista – syystäkin.

Alla olevista aiheista on kirjoitettu sivuillamme jo aiemmin ja syvemmin, joten katsomalla aiempia artikkeleita löydät lisätietoa aiheista. ZEROWATERin omilla sivuilla on myös lukuisia kattavia artikkeleita. Tarjouskoodit löydät artikkelin keskivälin jälkeen.

#1: PFAS/PFOS

Mitä ovat PFAS ja PFOS?

PFAS on lyhenne sanoista poly- ja perfluoroalkyyli. Yksi näistä aineista on PFOS eli perfluorioktaanisulfonihappo. PFAS ovat keinotekoisia kemikaaleja, joita on käytetty 1950-luvulta lähtien monissa tuotteissa, kuten voiteluaineissa, tarttumattomissa pinnoitteissa, elintarvikepakkauksissa ja vedenkestävissä tekstiileissä.

PFOS on PFAS, jota käytetään pääasiassa ilmailussa (se on keskeinen ainesosa palonkestävässä hydraulipolttoaineessa) ja palonsammutusvaahdoissa.

Miksi PFAS:t ovat vesijohtovedessä?

PFAS:a käytetään laajalti, eivätkä ne hajoa. Ne kerääntyvät ympäristöön, minkä vuoksi niitä kutsutaan “ikuisiksi kemikaaleiksi”. PFAS-yhdisteitä löytyy ilmasta, maaperästä ja vedestä ympäri maailman. Yhdyskuntajätevesi- ja juomavesinäytteistä on havaittu PFAS-tasoja maailmanlaajuisesti.

Mitkä ovat PFAS:n terveysvaikutukset?

PFAS:t on yhdistetty syöpään, kilpirauhasongelmiin, kohonneeseen kolesteroliin ja synnynnäisiin epepämuodostumisiin.

#2: Glyfosaatti

Mikä on glyfosaatti?

Glyfosaatti on yksi maailman laajimmin käytetyistä rikkakasvien torjunta-aineista. Se on organofosforiyhdiste, jota käytetään maataloudessa rikkakasvien torjuntaan. Siitä lähtien, kun se tuotiin ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 1974, sen käyttö on satakertaistunut, mikä johtuu pääasiassa glyfosaattiresistenttien rikkakasvien ilmaantumisesta ja geneettisesti muunnettujen viljelykasvien (kuten Roundup Ready -soijapavun) kaupallistamisesta.

Miksi vesijohtovedessä on glyfosaattia?

Kun glyfosaattia levitetään viljelykasveille, osa siitä imeytyy maaperään. Sitten se joutuu pohjavesilähteisiin ja pintavesiin maaperän eroosion ja maatalouden valumien vuoksi.

Mitkä ovat glyfosaatin terveysvaikutukset?

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on luokitellut glyfosaatin “todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi ihmisille”. Tutkimukset osoittavat, että glyfosaatti on neurotoksinen ja vaikuttaa negatiivisesti immuunijärjestelmään.

ZeroWater poistaa glyfosaatin

#3: Mikromuovia

Mitä ovat mikromuovit?

Mikromuovit ovat pieniä muovihiukkasia, joiden mitat ovat alle 5 millimetriä. Ne syntyvät suurempien muovituotteiden hajoamisesta sekä teollisuusjätteistä.

Miksi vesijohtovedessä on mikromuoveja?

Muovit ovat kaikkialla elämässämme. Niitä on kaikkialla, eivätkä ne hajoa vaarattomiksi aineiksi, vaan jäävät ympäristöön. Ne päätyvät juomavesilähteisiin pintavalumista (sateen jälkeen), teollisuuden päästöistä ja huonosti hoidetuista jätehuoltoista.

Mitkä ovat mikromuovien terveysvaikutukset?

Tutkimukset ovat yhdistäneet mikromuovin ja niihin liittyvät kemikaalit (kuten bisfenoli A) lisääntymisongelmiin, hormonaaliseen epätasapainoon ja immuunihäiriöihin.

#4: Uraani ja radon

Mikä on uraani?

Uraani on metalli, jota esiintyy luonnollisesti maankuoressa. Sitä käytetään sotilassektorilla aseiden valmistukseen ja siviilisektorilla ydinvoimaloiden polttoaineena. Uraani hajoaa radoniksi, joka on radioaktiivinen, väritön, hajuton ja mauton kaasu.

Miksi vesijohtovedessä on uraania ja radonia?

Uraania on pohjavesilähteissä, erityisesti niissä, jotka ovat kosketuksissa kiteisten kivien kanssa. Siellä missä on uraania, on myös radonia. Kivi- tai maapohjavesikerroksiin varastoitu vesi sisältää luonnollisesti uraania, joka hajoaa radoniksi, ja tämä päätyy vesijohtoveteen.

Myös ydinvoimaloiden ja sotilaslaboratorioiden lähellä olevat vesilähteet saastuivat todennäköisesti radioaktiivisilla kemikaaleilla, kuten radonilla.

Mitkä ovat uraanin ja radonin terveysvaikutukset?

Uraanilla on myrkyllisiä vaikutuksia sydän- ja verisuonijärjestelmään, maksaan ja hermostoon. Radon vahingoittaa keuhkoja ja se on yhdistetty keuhkosyöpään.

TARJOUKSET ZEROWATER TUOTTEISIIN

Zero Water Europen kassalla coupon kohtaan laitettava koodi. Toimivat myös heidän tarjoustuotteissaan, joten kunnon diilien tekeminen on mahdollista!

Vedenpuhdistaminen5-5% kaikista ostoksista

#5: Kloori

Mikä on kloori?

Kloori on kemikaali, jota käytetään valkaisuaineiden, torjunta-aineiden, kumin ja liuottimien valmistukseen. Sitä käytetään myös desinfiointiaineena.

Miksi vesijohtovedessä on klooria?

Monissa maissa kloori on osa vedenkäsittelyprosessia. Klooria lisätään raakaveteen patogeenien (kuten bakteerit, virukset ja loiset) ja levien tappamiseksi ja veden tekemiseksi juomakelpoiseksi.

Mitkä ovat kloorin terveysvaikutukset?

Kloori voi reagoida tiettyihin veden epäpuhtauksiin, jolloin syntyy sivutuotteita, joita kutsutaan trihalometaaneiksi. Trihalometaanit ovat syöpää aiheuttavia aineita, ja kloorattu vesi on yhdistetty lisääntyneeseen virtsarakon syövän riskiin.

Zerowater kannu.

#6: Lyijy

Mikä on lyijy?

Lyijy on raskasmetalli, jota käytettiin yleisesti rakentamisessa ja putkitöissä sekä maaleissa, akuissa, painoissa ja lyijybensiinissä (lyijypitoinen diesel).

Miksi juomavedessä on lyijyä?

Vaikka sen käyttö kiellettiin 1960-luvulla, lyijyä on edelleen jäljellä. Esimerkiksi joissakin vanhemmissa kiinteistöissä on vielä lyijyputkia. Joissakin maissa jotkin julkisen vesiverkoston putket ovat edelleen lyijyä.

Mitkä ovat lyijyn terveysvaikutukset?

Lyijy on tunnettu hermomyrkky. Se kerääntyy elimistöön ja häiritsee kehon luonnollisia prosesseja aiheuttaen käyttäytymisongelmia, aivovaurioita ja sydän- ja verisuoniongelmia. Se on erityisen haitallista lapsille ja raskaana oleville naisille.

#7: Muut kemikaalijäämät (muoviputket, lääkkeet, muut epäpuhtaudet)

Mitä ovat kemikaalijäämät ja miten ne päätyvät vesijohtoveteen?

Kemikaalijäämät ovat pieniä määriä kemikaaleja, jotka tulevat eri lähteistä, kuten:

Vesijohtoputkien valmistukseen käytetyt materiaalit: tutkimukset osoittavat, että PVC-putket voivat liuottaa veteen kemikaaleja, kuten bisfenoli A:ta, aldehydejä, aromaattisia hiilivetyjä ja terpenoideja

Lääkkeet: Ihmislääkkeet päätyvät jäte- ja jätevedenpuhdistamoihin ja voivat huuhtoutua maaperään ja pintavesiin. Lietelannan sisältämät eläinlääkkeet ja rehun lisäaineet päätyvät maaperään ja pohjaveteen, josta juomavesi otetaan.

Torjunta- ja rikkakasvien torjunta-aineet: organofosfaattihyönteismyrkkyjä, kuten klooripyrifossi ja diatsinoni, erityisiä rikkakasvien torjunta-aineita, kuten alakloori ja metolakloori, on kaikki löydetty pinta- ja pohjavesilähteistä kaikkialla Euroopassa.

Mitkä ovat näiden kemikaalijäämien terveysvaikutukset?

Nämä kemikaalit ovat neurotoksisia (klooripyrifossi, diatsinoni) ja hormonitoimintaa häiritseviä (muovit, tietyt lääkkeet). Huolestuttavaa on, että vain harvat tutkimukset ovat tutkineet juomaveden ja ympäristömme kemikaalien juomaveden ja ympäristön pitkäaikaisen kroonisen altistumisen vaikutuksia.

Puhdas vesi on terveydelle välttämätöntä

Nyt enemmän kuin koskaan on tärkeää asettaa terveytesi etusijalle. Vesi on olennainen osa tätä. Yksi terveen kehon peruspilareista on riittävä nesteytys, mikä tarkoittaa 1,5–2 litran puhdasta vettä joka päivä.

Vaikka käytössä on vedenkäsittelymenetelmiä, ne eivät useinkaan tarjoa vettä, joka on täysin vapaa haitallisista kemikaaleista. Jos haluat varmistaa, että juomasi vesi on puhdasta, on tärkeää käyttää korkealaatuista suodatinta.

ZeroWater poistaa 99 % lyijystä, PFAS:sta, glyfosaatista, mikromuovista, kloorista, radonista ja muista. Tutustu verkkokauppaamme ja aloita vesijohtovetesi puhdistaminen jo tänään.

Lähde Zero Water Europen sivut

Asiakaspalaute

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Tilasin ZeroWaterin perhekampanjapakkauksen, jossa mukana tuli kaksi vedensuodatinannostelijaa sekä kuusi vedensuodatinpatruunaa, joten vettä suodatellaan näillä vehkeillä hyvä tovi. Paketissa oli myös kaksi TDS-mittaria, jotka mittaavat veden epäpuhtauksia.

Suodattimista on sanottava heti, että jo pelkästään sen käteen ottaminen herätti luottamusta. Kyseessä on yllättävän painava paketti, joten materiaaleja ei ole säästelty. Meillä on ollut käytössä myös tunnetuimman kotimaisen brändin lasinen kannusuodatin, jossa varsinainen suodatinpatruuna ei painanut juuri mitään.

Suodattimen laadun havaitsee helposti myös suodatusnopeudesta. Mitä hitaammin vesi valuu säiliöön, sitä tehokkaamman suodatuksen läpi vesi kulkee. Taas vertaus kotimaiseen lasikannusuodattimeen, josta vesi lurahtaa läpi lähes esteettä.

Pienempi vedensuodatin on juuri sopivan kokoinen jääkaappiin, joten kylmää ja raikasta sekä ennen kaikkea puhdasta vettä on saatavilla säiliöön etureunan hanaa painamalla helposti.

Isompi säiliösuodatin on keittiön tasolla ja siitä on helppo lorauttaa mm. kahvi- ja teevedet, jotka toki meillä myös suodatetaan.

TDS-mittari pääsi heti tosi toimiin: Suodattamaton hanavesi: noin 124, Zerowaterilla suodatettu hanavesi: 000 ja Kotimaisen brändin lasikannusuodatin: 124

Hattu päästä ZeroWaterille, kova tulos!

Tilausprosessi oli vaivaton ja perhekampanjaetu tuntuva. Ei ole vaikea suositella näillä näytöillä!
Panu
SUOMI

Riku – Vedenpuhdistaminen.com

Tilaamalla kerran kuukaudessa lähettämämme uutiskirjeen saat alennuskoodien ja ajankohtaisen tiedon lisäksi e-kirjan MIESVOIMAA! Opas testosteronitason parantamiseen

Samankaltaiset artikkelit