Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: MDO Brands Oy
Y-tunnus: 3102208-5

Sähköposti: mdobrands@protonmail.com

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sähköposti: mdobrands@protonmail.com

3. REKISTERIN NIMI

vedenpuhdistaminen.com henkilöasiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään:

kanta-asiakkuuden tunnistamiseen ja kanta-asiakasetuuksien antamiseen
markkinointiin ja tiedottamiseen
mahdollisiin markkinatutkimuksiin
tietoja ei kerätä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

5. MITÄ KERÄÄMME

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
verkkokauppa-asiakkaiden kohdalla syntymäaika
kanta-asiakkaiden kohdalla asiakkaan suostumuksella kerätty henkilötunnus kanta-asiakkuuden tunnistamiseen
asiakassuhdetta koskevat tiedot: tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot ja peruutustiedot
evästeiden avulla kerättyä tietoa
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. MITÄ TEEMME KERÄÄMMÄLLÄMME TIEDOLLA ELI HENKILÖTIETOJEN KERUUN TARKOITUS

Tarvitsemme keräämäämme tietoa ymmärtääksemme paremmin tarpeitasi ja voidaksemme tarjota sinulle parempaa palvelua, sekä seuraavia seikkoja varten:

Sisäinen kirjanpito
Voimme käyttää tietoja parantaaksemme palvelua ja tuotteitamme
Uutiskirjeen tilaajille lähetämme aika ajoin kaupallisia sähköposteja uusista tuotteista, tarjouksista ja muusta informaatiosta jonka uskomme kiinnostavan tilaajia.
Aika ajoin saatamme myös käyttää antamiasi tietoja ottaaksemme sinuun yhteyttä markkinatutkimusta varten.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta internetin kautta (verkkokauppatilauksiin liittyvät lomakkeet, www-lomakkeella lähetetyt viestit, sosiaalisen median palvelun kautta luovutetut tiedot, evästeet), sähköpostilla ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. EVÄSTEET

Sivustollamme käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelua. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka kysyvät lupaa tallentua käyttäjän tietokoneelle. Kun hyväksyt evästeet, ne auttavat verkko-ohjelmaa palvelemaan sinua yksilöllisesti. Keräämällä ja tallentamalla tietoa asetuksistasi ja sivustollamme vierailemistasi sivuista, verkko-ohjelma voi räätälöidä tarjontaa vastaamaan tarpeistasi.
Käytämme liikennelokievästeitä pitämään kirjaa siitä, millä sivuilla on vierailtu. Tämä auttaa meitä analysoimaan tietoa verkkoliikenteestä ja parantaa sivustoamme räätälöidäksemme sitä vastaamaan entistä paremmin käyttäjän tarpeita. Käytämme tietoa vain tilastolliseen analyysiin, jonka jälkeen tieto poistetaan järjestelmästä.
Evästeet mahdollistavat meidät tarjoamaan sinulle paremman sivuston, auttaen meitä seuraamaan, mitkä sivut ovat mielestäsi hyödyllisiä ja mitkä eivät. Eväste ei millään muotoa anna meille yhteyttä tietokoneeseesi, tai anna meille tietoa sinusta sen enempää kuin mitä päätät meille luovuttaa. Voit valita joko hyväksyväsi tai kieltäytyväsi evästeistä. Suurin osa selaimista automaattisesti hyväksyvät evästeet, mutta voit tavallisesti muuttaa selaimen asetukset kieltäytyäksesi evästeistä. Tämä voi kuitenkin rajoittaa käyttäjäkokemustasi sivustolla.

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. MDO Brands Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja sitoudumme pitämään luovuttamasi tietosi turvassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Välttääksemme luvatonta tietoihin pääsyä, olemme asentaneet hyvän tietohallinnan mukaiset fyysiset, elektroniset sekä hallinnolliset toimenpiteet suojellaksemme keräämäämme tietoa. Tämä tarkoittaa, että tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen viimeistään 1 kuukauden sisällä tietojen luovutuksesta.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

11.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen sähköpostitse mdobrands@protonmail.com.
MDO Brands Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta.

11.3 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen mdobrands@protonmail.com.

11.4 Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

MDO Brands Oy on sitoutunut pitämän henkilötiedot asianmukaisesti ja turvassa. MDO Brands Oy antaa tarvittaessa lisätietoja tietosuojaselosteestaan.

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, joten tietosuojaselosteeseen saattaa ajoittain tulla muutoksia. Vieraile tällä sivulla, jotta saat ajanmukaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Berkey vedenpuhdistin.
Vedenpuhdistaminen.com

Tilaamalla uutiskirjeemme saat alennuskoodien ja ajankohtaisen tiedon lisäksi e-kirjan MIESVOIMAA! Opas testosteronitason parantamiseen