fbpx

Tutkimustulokset

Berkey auttaa pitämään kehosi pH- arvon tasapainossa, sillä Berkey®-suodattimet tuottavat optimaalisen pH 7:n vettä.

Käänteisosmoosista muutamalla sanalla

Veden terveellisyyden kannalta käänteisosmoosia tai veden tislausta ei enää suositella. Useimmat nykyisistä tutkimuksista ja useat terveydenhuollon asiantuntijat eivät enää suosittele näitä keinoja pitkäaikaiskäyttöön. Tämä siksi, että nämä menetelmät poistavat kaikki hyödylliset mineraalit vedestä, jolloin vedestä tulee hapan "hypotoninen" liuos.

Kemistit kertovat, että kun hypotoninen (de-mineralisoitu) liuos joutuu kosketuksiin "hypertonisen" (mineralisoidun) liuoksen kanssa, hypertonisen liuoksen mineraalit siirtyvät ulos ja hypotoniseen liuokseen, kunnes tasapaino saavutetaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että kun juot hypotonista vettä, veren ja imunestejärjestelmän kivennäisaineet, jotka ovat hypertonisia, siirtyvät hypotoniseen käänteisosmoosilla puhdistettuun veteen tai tislattuun veteen, joka huuhtelee ne pois kehosta virtsatessa.

Kehon pyrkiessä uudelleen mineralisoitumaan, veri ja imusolmukkeet alkavat sitten kaivaa mineraaleja muista kehonosista, kuten luista ja muista elimistä. Tämä prosessi toistaa itsensä joka kerta, kun de-mineralisoitua hypotonista vettä nautitaan.

Useat tutkimukset viittaavat siihen, että ihmiset, jotka juovat de-mineralisoitua vettä (hypotoninen) pitkällä aikavälillä, voivat olla alttiimpia degeneratiivisille sairauksille, kuten osteoporoosille. Kantamme kaikkeen puhdistettuun veteen on kuitenkin positiivinen, mutta jos vedestä tulee liian puhdasta, sinun tulisi mahdollisesti lisätä ravinteita ulkopuolelta. 

Berkey-puhdistusjärjestelmä ei poista hyödyllisiä mineraaleja vedestä, mutta uuttaa haitallisia raskasmetalleja, kuten lyijyä, elohopeaa ja sedimenttimineraaleja (rautaoksidia). Kokonaisliuenneiden kiintoaineiden lukema ei tyypillisesti muutu siksi paljoakaan, ellei lähdevedessä ole paljon raskasmetalleja tai sedimenttimineraaleja.

Vesi maistuu puhtaalta Berkeyllä

Berkeyn puhdistustekniikka perustuu kolmivaiheiseen järjestelmään

Mikrosuodatus

Ensimmäinen vaihe:

Berkey-puhdistuselementit koostuvat yli kuuden eri materiaalityypin rakenneyhdistelmästä, jotka on koottu erittäin kompaktiin matriisiin. Tämä matriisi pitää sisällään miljoonia mikroskooppisia huokosia.

Huokoset ovat niin pieniä, että epäpuhtaudet eivät fyysisesti mahdu kulkemaan niiden läpi. Näin ne jäävät kiinni suodattimeen, eivätkä patogeeniset bakteerit (kystat, loiset, hyönteismyrkyt, torjunta-aineet, orgaaniset liuottimet, VOC:it, pesuaineet, sameuttajat, liete, sedimentti ja sedimenttimineraalit, haut ja maut) pääse läpi.

Adsorptio

Toinen vaihe:

Adsorptio- ja absorptio-ominaisuus. Adsorptio muodostaa ionisen esteen, joka on samanlainen kuin pintajännitys. Tämä soveltuu erinomaisesti mikrohuokoiselle vesisuodattimelle, koska se estää huokosia pienempien epäpuhtauksien läpipääsyn tehokkaasti.

Tämä osa puhdistusprosessia on se, millä Berkey-vesisuodatin poistaa submikroniviruksia. Siten se tapahtuu myös täysin ilman haitallisia aineksia kuten klooria tai fluoria.

Seuraavaksi raskasmetalli-ionit (mineraalimolekyylit), kuten kadmium, kromi, kupari, lyijy, elohopea, alumiini ja muut vaaralliset raskasmetallit, uutetaan vedestä ioninvaihtoprosessin kautta, jossa ne muuttuvat sähköisesti ja siten kiinnittyvät suodattimeen.

Virtausnopeus

Kolmas vaihe:

Berkey-järjestelmässä, veden epäpuhtaudet ovat erittäin pitkään kosketuksissa suodattimeen. Vettä ei pakoteta rakenteiden läpi kovalla paineella, ainoastaan painovoimaisesti, jolloin vedenpuhdistuminen on tehokkaampaa.

Black Berkey -puhdistuselementtien läpi kulkevan veden virtausnopeus ja altistumisaika on laskettu siten, että se poistaa virukset, myrkylliset kemikaalit ja bakteerit optimaalisesti.

Helposti puhdasta vettä kotona

Berkey-vedenpuhdistaja vs. Brita-vedensuodatin

Philip Boerma - Euroopan suurin Berkey jälleenmyyjä. 24. maaliskuuta 2018 

"Meiltä kysytään usein, mitä eroa on Berkey-vedenpuhdistimella ja Brita-vedensuodattimella. Ensimmäinen vastaus on yleensä "markkinointi", mutta tietenkin erot ovat paljon moninaisempia. Vertailussa Brita-vedensuodatin häviää Black Berkey-suodattimille monilla tasoilla.

Miten Brita- vedensuodatin pärjää Berkeytä vastaan raskasmetallien poiston suhteen? Muutama vuosi sitten Health Ranger julkaisi raskasmetallien poiston tulokset erilaisilla muovisilla vedensuodattimilla, tulokset eivät olleet rohkaisevia. Britalla oli seuraavat poistoprosentit: alumiini -33,9% (Brita- suodattimella todella lisättiin alumiinia, vaikka tämä voi olla kemiallisesti inertti ja siten vaaraton alumiinitrioksidi.

Emme tiedä miten Health Ranger -laboratorio kykeni tekemään tämän eron.), kupari 8,6%, arseeni 12,1%, strontiumi 3,6%, kadmium 6,6%, cesium 9,5%, elohopea 74,6%, lyijy 14,1% ja uraani 10,0%. Black Berkey- suodattimien havaittiin itsenäisillä laboratoriotesteillä poistavan edellä mainittuja raskasmetalleja  99 prosenttisesti tai sitä korkeammalle asteelle ja edellä mainituista radioaktiivisista aineista vähintään 95 prosenttia.

Brita- suodattimen ja Big Berkeyn bakteerien poisto ja käyttöikä

Patogeenisten bakteerien poistamisesta Britalla emme ole löytäneet tietoa. He eivät julkaise tietoja patogeenisten bakteerien eliminoinnista verkkosivuillaan. Tämä johtaa siihen, että ehkä bakteriologinen kontaminaatio on joko poistettu tai niin alhaisella tasolla, että Brita ei paljasta tätä tietoa. Vuosia sitten tehtiin tutkimus, jossa todettiin jopa bakteerimäärien kasvua Britan suodattamassa vedessä.

Black Berkey-suodattimet ovat omassa luokassaan ja siksi ne luokitellaan  vedenpuhdistimiksi vedensuodattimien sijaan, Black Berkey- suodattimet poistavat patogeeniset bakteerit  99,9999999%.

Brita-suodatinpatruunat on vaihdettava 4:n viikon välein tai 100 litran jälkeen. Mikäli vedenlähde on kovempaa kuin 12 astetta Clarke kovuusasteikolla, tulee Brita veden suodattimen patruunat vaihtaa jo aiemmin.

Berkeyssä vakiona mukaan tulevat kaksi mustaa suodatinta voivat suodattaa jopa 22 700 litraa.

Oletuksena, että Britan suodattimet olisivat paljon halvempia kuin Berkey-vedenpuhdistin pari 22 700 litran elinkaaren ajan, mutta päinvastainen näyttää olevan totta. Brita- vedensuodattimen kokonaiskustannukset ovat 1519 euroa tuolla kulutusmäärällä. Kustannukset Big Berkeyn kahdella Black Berkey suodattimella ovat 279 euroa."