Näkemyksemme glyfosaatteihin

Glyfosaatti on maataloudessa ja puutarhanhoidossa laajalti käytetty rikkakasvien torjunta-aine, joka on yhdistetty mahdollisiin terveysriskeihin (tunnetuin tuomerkki on RoundUp). Tätä kemikaalia käytetään monilla alueilla ja sillä on ollut kiistanalainen historia sen käyttöön hyväksymisen jälkeen.

Monet tutkijat uskovat, että tämän rikkakasvien torjunta-aineen käyttöön liittyvät terveysriskit on otettava vakavasti ja on tärkeää ymmärtää, kuinka glyfosaatti voi vaikuttaa terveyteen. Tässä artikkelissa on meidän näkemys perustuen netin kautta tehtyyn tutkimukseen ja havaintoihin. Siksi, toivomme artikkelin lisäävän omaa haluasi tutkia tätä aihetta, käyttäen lyhyttä artikkeliamme kimmokkeenasi.

Mitä on glyfosaatti?

Glyfosaatti on kemiallinen aine, jota käytetään rikkakasvien ja muiden kasvien tuhoamiseen. Se toimii estämällä kasvien kasvua – rikkaruoho tai ei. Kun glyfosaattia ruiskutetaan kasviin, se estää kasvia hyödyntämästä tiettyjä mineraaleja tai ravinteita, mikä aiheuttaa sen kuolemisen. Glyfosaatti on ollut käytössä vuosikymmeniä ja sen suosio on kasvanut merkittävästi geneettisesti muunnettujen (GMO) viljelykasvien käyttöönoton jälkeen.

Tutkimuksissa tämä kemikaali on yhdistetty lukuisiin mahdollisiin terveysriskeihin, ja että altistuminen glyfosaatille voi hyvin mahdollisesti aiheuttaa erilaisia haittoja, mukaan lukien syöpää ja neurologisia häiriöitä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan mahdollisia yhteyksiä myös liikalihavuuden, lisääntymisongelmien ja autismin välillä. Näistä lisää alla.

Glyfosaatin suihkutusta pelloille ei ole ehkä kuitenkaan järkevää tehdä.

Mahdolliset terveysriskit glyfosaattien takia

Maailman terveysjärjestö (WHO) on luokitellut glyfosaatin todennäköiseksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi” eli se todennäköisesti aiheuttaa syöpää ihmisissä. Tämä luokittelu on kohdannut paljon kiistaa, koska monet asiantuntijat uskovat, että todisteet eivät ole tarpeeksi vahvoja tukemaan tätä päätelmää. Lisäksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on päätellyt, että glyfosaatti ei todennäköisesti aiheuta syöpää ihmisille. Toki tiedemaailma on kyseenalainen rahoituskuvioiden osalta, koska monesti, kuka rahoittaa tutkimuksesi, päättää sen lopputuloksen…

Ristiriitaisista mielipiteistä huolimatta on tärkeää olla tietoinen glyfosaattiin liittyvistä mahdollisista terveysriskeistä. On suositeltavaa, että ihmiset rajoittavat altistumistaan tälle kemikaalille välttämällä alueita, joihin on ruiskutettu glyfosaattia ja käyttämällä suojavaatetusta kemikaalia käsitellessään. Lisäksi ihmisten tulee olla tietoisia mahdollisista terveysriskeistä, jotka liittyvät glyfosaatilla käsiteltyjen elintarvikkeiden nauttimiseen.

Glyfosaatti ja syöpä

Yleisin glyfosaattiin liittyvä huolenaihe on, että se voi aiheuttaa syöpää. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) luokitteli tämän rikkakasvien torjunta-aineen “todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi ihmisille” vuonna 2015. Tämä johtopäätös perustuu tutkimuksiin, jotka viittaavat siihen, että glyfosaatille altistuneiden non-Hodgkin-lymfooman riski on lisääntynyt.

“Yhdysvalloissa Kaliforniassa elokuussa 2018 oikeus tuomitsi Roundupia ja sen ammattilaisversio RangerPro:ta valmistavan yhtiön Monsanton 290 miljoonan dollarin korvauksiin, koska yhtiö ei ollut varoittanut aineiden syöpäriskeistä. Erään kalifornialaisen koulun talonmies Dewayne Johnson käytti työssään säännöllisesti Roundupin ammattilaisversiota ja vuonna 2014 hänellä diagnosoitiin Non-Hodgkinin lymfooma.” Lähde: Wikipedia RoundUp

Tässä Dewayne Johnsonin ja Monsanton taistelusta lisää

Tässä MTV:n uutinen vuodelta 2019 – jossa amerkkalais pariskunta on haastanut Bayern / Monsanton oikeuteen 2 miljardista dollarista.

Yhdysvalloissa Kaliforniassa oikeuden valamiehistö on määrännyt Bayerin omistaman Monsanton maksamaan yli kaksi miljardia dollaria syöpään sairastuneelle pariskunnalle. Pariskunta haastoi yhtiön oikeuteen, sillä pariskunnan mukaan glyfosaattipohjainen rikkakasvimyrkky Roundup on aiheuttanut heille syövän.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pariskunta-vaitti-saaneensa-syovan-yleisesta-rikkakasvimyrkysta-monsanto-joutuu-maksamaan-yli-2-miljardin-dollarin-korvaukset/7405470

Glyfosaatin yhteys aivojen toimintaan ja lihavuuteen

Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että altistuminen tälle aineelle voi vaikuttaa aivojen kehitykseen ja lisätä neurologisten häiriöiden, kuten ADHD:n ja autismikirjon riskiä. Jotkut tutkimukset ovat myös ehdottaneet, että tälle kemikaalille altistumisen ja liikalihavuuden välillä voi olla yhteys. Täällä kattavasti linkkejä tutkimuksiin aiheesta.

Glyfosaatin yhteys lisääntymisongelmiin, hormonitoimintaan ja suolistoon

Glyfosaatti on myös yhdistetty lisääntymisongelmiin, kuten synnynnäisiin epämuodostumiin ja hedelmättömyyteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että altistuminen tälle aineelle voi häiritä hormonitoimintaa, mikä johtaa hormonaaliseen epätasapainoon ja muihin terveysongelmiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että raskaana olevilla naisilla, joiden virtsassa oli korkeampi glyfosaattipitoisuus, oli heidän myöhemmin syntyvillä lapsilla todennäköisemmin synnynnäisiä epämuodostumia. Lisäksi glyfosaatin on todettu olevan myrkyllistä suoliston hyödyllisille bakteereille, mikä voi johtaa ruoansulatusongelmiin ja lisääntyneeseen infektioriskiin.

Kehosi reagoi glyfosaatteihin huonosti.

Glyfosaatti ja munuaissairaudet

Tutkimuksissa on havaittu, että glyfosaattialtistus liittyi lisääntyneeseen munuaissairauden riskiin siten, että munuaissairauden riski oli suurempi ihmisillä, joiden virtsassa oli korkeampi glyfosaattipitoisuus. Tämä viittaa siihen, että glyfosaatti voi olla myötävaikuttava tekijä munuaissairauden kehittymiseen.

Glyfosaatin sääntely

Glyfosaattia säännellään eri tavalla eri maissa ja alueilla. Euroopassa tämän rikkakasvien torjunta-aineen vaikuttava aine on hyväksytty käytettäväksi maataloudessa vuodesta 2002, kun taas Yhdysvallat on sallinut sen käytön vuodesta 1974. Viime vuosina jotkin maat ovat kieltäneet glyfosaatin käytön, kun taas toiset jatkavat sen käyttöä tietyin rajoituksin.

Eurooppa ja Yhdysvallat hyväksyvät glyfosaatin käytön

Euroopan unionissa glyfosaatti on tällä hetkellä hyväksytty käytettäväksi. Yhdysvalloissa Environmental Protection Agency (EPA) on todennut, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole syöpää aiheuttava ihmisille, ja EPA on ehdottanut glyfosaatin rekisteröinnin jatkamista vielä 15 vuodella. Kysymyksenä tulisi ehkä esittää, onko nämä poliittisia päätöksiä enemmän kuin ihmisten hyvinvoinnille perustuvia?

Muualla maailmassa

Kanadassa glyfosaatti on tällä hetkellä hyväksytty käytettäväksi, mutta Kanadan hallitus suorittaa parhaillaan rikkakasvien torjunta-aineen turvallisuutta koskevaa tarkistusta. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa glyfosaatti on hyväksytty käytettäväksi, mutta hallitus on äskettäin ehdottanut uusia rajoituksia sen käytölle.

Glyfosaatille altistumisen vähentäminen

Voit minimoida glyfosaatille altistumisriskiä itse, mikäli asia huolestuttaa sinua. Jos esimerkiksi kasvatat hedelmiä tai vihanneksia puutarhassasi tai pihallasi, sinun tulisi ostaa luomulajikkeita, koska niihin ei todennäköisesti ruiskuteta rikkakasvien torjunta-aineita tai muita kemikaaleja. Voit myös ostaa elintarvikkeita, joissa on merkintä “ei-GMO”, koska nämä tuotteet eivät todennäköisesti sisällä geneettisesti muunnettuja ainesosia.

Luomuruoka on erinomainen tapa välttää altistumista glyfosaateille.

Glyfosaattivapaat tuotteet

Pyri etsimään tuotteita, jotka on mielellään sertifioitu glyfosaattivapaiksi, koska ne on testattu ja varmistettu, etteivät ne sisällä jäämiä kemikaalista. Voit myös etsiä tuotteita, jotka on merkitty “luonnollisiksi” tai “valmistettu luonnollisista ainesosista”, koska ne sisältävät todennäköisesti vähemmän glyfosaattia. Lopuksi voit etsiä tuotteita, jotka on merkitty “luomuksi”, koska ne on valmistettu ilman synteettisiä torjunta-aineita tai rikkakasvien torjunta-aineita.

Riskien ennakointi, ymmärtäminen vaaroista ja toimenpiteistä omassa elämässäsi

Ensinnäkin, noudata aina varotoimia, kun käytät rikkakasvien torjunta-aineita tai torjunta-aineita pihallasi tai puutarhassasi. Käytä suojavaatetusta ja vältä suoraa kosketusta mihinkään ruiskutettuun alueeseen. Mieti, onko vastaavia tuotteita edes käytettävä? Tärkeintä on olla tietoinen glyfosaatille altistumiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä! Myös pitkän aikavälin vaikutuksista, kuten tietyn tyyppisten syöpien kehittyminen.

Ihmisten täytyy ymmärtää glyfosaatin käyttöön liittyvistä ympäristöriskeistä. Glyfosaatti on myrkyllistä kasveille ja eläimille ja sillä voi olla erittäin haitallisia vaikutuksia koko ekosysteemiin. Jos käytät glyfosaattia, tee se niin vastuullisesti kuin mahdollista ja noudatta kaikkia turvallisuusohjeita sen käytössä. Toisaalta voi olla järkevintä vain välttää alueita, joilla on saatettu käyttää kyseistä ainetta.

Voiko veden suodattaminen auttaa?

Mitä muuta voisit vielä tehdä suojataksesi itsesi ja läheisesi glyfosaatille altistumiselta. No nimemme mukaisesti suosittelemme tutustumaan erilaisiin tapoihin suodattaa vetesi varmasti puhtaaksi. Erityisen olennaista se on mielestämme heille, joilla on oma kaivo lähellä “käsiteltyjä” peltoja. Muista katsoa, että suodatin minkä valitset sopeutuu tarkoitukseensa, silti kaikki suodattaminen on kohti parempaa vettä. Tässä vaihtoehto ratkaisuksi Berkey.

Vedenpuhdistaminen.com

Tässä hyviä linkkiä omaan tutkimukseen ja tämän artikkelin pohjaa englannin kielellä pääsääntöisesti:

https://draxe.com/health/glyphosate-toxicity/

https://www.humuspehtoori.fi/ajankohtaista/glyfosaatin-vaarat – suomeksi

https://livelovefruit.com/glyphosate-detox/

https://econugenics.com/blogs/news/how-to-detox-from-glyphosate-glyphocleanse

https://www.bridgitdanner.com/womens-wellness-blog/why-you-need-to-clear-roundup-from-your-body

https://www.healthline.com/nutrition/how-to-detox-your-body

Berkey vedenpuhdistin.
Vedenpuhdistaminen.com

Tilaamalla uutiskirjeemme saat alennuskoodien ja ajankohtaisen tiedon lisäksi e-kirjan MIESVOIMAA! Opas testosteronitason parantamiseen

Samankaltaiset artikkelit