Kerromme artikkelissamme mitä fluori on, mistä sitä saadaan, mitkä ovat sen hyödyt ja haitat sekä mihin tulisi kiinnittää huomiota mikäli tulet siihen johtopäätökseen, että fluorin käytön vähentäminen on terveytesi kannalta tärkeää.

Aihepiiri on laaja. Suosittelemme tutustumaan aiheeseen lukemalla fluorista myös muualta ja muutakin kuin virallista tietoa sekä jakamaan sitä eteenpäin. “Hammaslääkäriliitto suosittelee” on useimmille tuttu lausahdus, mutta myös toisenlaista tietoa on saatavilla. Artikkelimme ei ole täydellinen, joten siksi rohkaisemme lukijoitamme myös omaan tutkimustyöhön.

Mitä fluori on?

Fluori Wikipedia

“Fluori on halogeeneihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on F (lat. fluor), järjestysluku 9 ja CAS-numero 7782-41-4. Esiintyessään vapaana alkuaineena se on myrkyllinen, kalpean kellanvihreä, pistävänhajuinen kaasu. Fluori on kemiallisesti kaikkein reaktiokykyisin alkuaine ja vastaavasti sen metallisuolat ovat kaikkein vakaimpia. Fluori on huoneenlämmössä kellertävä kaasu. Fluorilla on ominainen haju, jonka pystyy tunnistamaan hyvin alhaisissakin pitoisuuksissa. Ihminen voi tunnistaa hajusta jopa 20 nmol/l pitoisuuden.[4] Sen tiheys on 1,696 g/l eli se on hieman ilmaa raskaampaa. Sen kiehumispiste on noin –188 °C ja sulamispiste –220 °C.”

Fluoridi Wikipedia

“Fluoridi-ioni on fluorin ionimuoto. Halogeeneille tyypillisesti fluori muodostaa yksiarvoisen, negatiivisen ionin F.

Fluorideiksi kutsutaan myös orgaanisia tai epäorgaanisia yhdisteitä, jotka sisältävät fluoria. Monet epäorgaaniset fluoridit ovat ioniyhdisteitä, joissa jokin metalli-ioni on kationina ja fluoridi-ioni anionina. Fluoridiyhdisteitä ovat muun muassa fluorivetyhappo (HF) ja natriumfluoridi (NaF).”

Fluoridilähteet ja altistuksen vähentäminen

Fluori on siis mineraali, jota löytyy ilmakehästä, ruoasta, vedestä ja maaperästä. Fluoria käytetään laajasti tuotteissa, kuten hammastahnoissa, suuvesissä ja torjunta-aineissa. Vaikka fluori voi olla tehokas reikiintymisen estämisessä, liiallinen altistuminen voi johtaa vakaviin terveysongelmiin, mukaan lukien vähentynyt hormoni tuotanto, heikentyneet luut ja hampaat, lisääntymisterveysongelmat, alentuneet kognitiiviset kyvyt ja oppimisvaikeudet.

Fluori hammastahnoissa

Fluorihammastahna on yksi yleisimmistä fluoridialtistuksen lähteistä ja sitä käytetään monissa erilaisissa hampaiden kiilteiden rappeutumisen estämiseen. Vaikka fluori voi olla tehokas reikiintymisen estämisessä, on tärkeää käyttää sitä huolellisesti, koska liian suuri määrä fluoria voi johtaa liialliseen fluoridialtistukseen.

Jos lapsi nielee liikaa fluoridihammastahnaa, se voi johtaa fluoroosiin, tilaan, joka aiheuttaa valkoisia pisteitä hampaissa – lisää haitoista myöhemmin. Tämän välttämiseksi on tärkeää valvoa lapsia, kun he harjaavat hampaitaan ja opettaa heitä sylkemään hammastahna harjaamisen jälkeen sen sijaan, että he nielisivät sitä. Tämä koskee myös kaupallisia suuvesiä, joissa on fluoria.

Fluori muissa tuotteissa ja vedessä

Fluoria käytetään myös useissa muissa tuotteissa, kuten torjunta -aineissa ja lannoitteissa. Se voi saastuttaa elintarvike- ja vesihuoltoa, mikä voi johtaa edelleen liialliseen fluoridialtistukseen.

Fluoria lisätään myös monien maiden, kuten Suomen (Helsingin Sanomat Kuopiossa 1959 – 92 vuosina) juomaveteen. Vuonna 2021 Britanniassa aloitettiin tehostamaan veden fluorausta (The Guardianin artikkeli), jota perustellaan hampaiden hoidolla. Natriumfluoridi on yleisesti käytetty fluoridimuoto, joka lisätään eri maiden juomaveteen. Fluorauskäytäntö on kiistanalaista. Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että fluoridin lisääminen juomaveteen voi olla tehokasta reikiintymisen estämisessä.

Maissa, jos hanaveteen on lisätty fluoridia, voidaan se puhdistaa käänteisosmoosiin perustuvalla suodatusjärjestelmällä. Se poistaa fluoridien lisäksi muutkin epäpuhtaudet vedestä. Käänteisosmoosivettä saadaan käänteisosmoosiin perustuvalla suodatusjärjestelmällä, joka poistaa fluoridit ja epäpuhtaudet vedestä. Tämä tekee siitä ehkä turvallisemman vaihtoehdon fluorattuun juomaveteen verrattuna.

Fluori maaperässä

Fluoria päätyy maaperään porauksen yhteydessä. Fluoria käytetään porausnesteiden jäännösten poistamiseen porausrei’istä. Tästä syystä on tärkeää seurata myös oman porakaivon fluoriditasoja, jotta juomaveden laatu voidaan varmistaa.

Lue aiheesta ja muista epäpuhtauksista lisää artikkelistamme Kaivoveden kemiallinen laatu.

Fluoria on myös maaperässä.
Fluoridia on myös maperässä.

Fluoridialtistukseen liittyvien riskien vähentämiseksi on siis tärkeää olla perehtynyt fluoridilähteisiin, seurata ja hallita fluoritasoja ruokavaliossa, juomavedessä ja ympäristössä ja tehdä tietoisia päätöksiä kulutuksesta. Vedenlähteet, kuten käänteisosmoosivesi ja kannettava suodatin/puhdistin, auttavat vähentämään altistumista.

Fluoria pidetään myrkyllisenä, mutta turvarajat käytölle on asetettu

Koska fluoridia pidetään myrkyllisenä, Yhdysvaltain kansanterveyspalvelu suosittelee turvatasoksi välillä 0,7-1,2 mg/l fluoridille julkisissa juomatarvikkeissa ja EPA (Environmental Protection Agency) asettaa maksimaalisen fluoridipitoisuuden 4 mg/l. Pullotettujen vesien yläraja on tyypillisesti 2 mg/l, kun fluoridia lisätään tai 0,7 mg/l ilman fluoridia.

Case Turkki esimerkkinä

Turkissa juomavesi on monille huolenaihe, koska se sisältää suuria fluoriditasoja, mikä voi johtaa liialliseen altistumiseen ja mahdollisiin terveysongelmiin. Tämän estämiseksi monet turkkilaiset käyttävät omia matkasuodattimiaan fluoridin ja muiden epäpuhtauksien poistamiseen juomavedestään.

BERKEY on erinomainen valinta myös matkailijoille jotka haluavat varmistaa juomavetensä puhtauden lomansa aikana.

Fluorin väitettyjä hyötyjä

Fluoria on suositeltu yli 60 vuoden ajan

Fluori on mineraali, jolla on useita etuja hampaiden terveydelle, mukaan lukien hampaiden reikiintymisen estäminen ja heikentyneen hammaskiilteen remineralisointi. Yhdysvaltain kansanterveysviranomaiset ovat suositelleet fluorattua vettä, yli 60 vuoden ajan keinona vähentää hammaskarieksen riskiä ja vahvistaa hampaita. Fluoratun veden juomisen on osoitettu vähentävän reikiintymistä 25%:lla sekä lapsilla että aikuisilla.

Fluoria käytetään yleisesti hammastahnoissa.

Fluoratun veden lisäksi fluorideja sisältävät tuotteet, kuten hammastahna ja suuvesi, voivat tarjota lisähyötyjä hampaiden terveydelle. Fluorihammastahnaa ja suuvettä suositellaan kaiken ikäisille, myös niille, joilla on alhainen kariesriski, estämään hampaiden reikiintymistä.

Yhteisön veden fluorausta pidetään laajalti turvallisena, kustannustehokkaana ja tasapuolisena tapana parantaa hampaiden terveyttä. Fluoria löytyy myös luonnostaan juomavedestä ja se auttaa estämään hampaiden reikiintymistä. Altistuminen fluoridille on jossain määrin välttämätöntä terveille hampaille ja luille, mutta liiallinen määrä voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia.

Listausta väitetyistä vedenfluorauksen hyödyistä:


1. Fluorattu vesi estää hampaiden rappeutumisen. On olemassa näyttöä siitä, että fluorattu vesi on tehokasta estämään hampaiden rappeutumista.

2. Fluorattu vesi on turvallista ja helppokäyttöistä. Fluorattu vesi on kaikille turvallista juoda, mukaan lukien vastasyntyneet ja raskaana olevat naiset.

3. Veden fluoraaminen on kustannustehokasta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jokainen vesifluoraukseen käytetty dollari säästää 38 dollaria hammashoitokustannuksiin.

4. Veden fluoraus suojaa kaikkia iästä, tuloista tai koulutustasosta riippumatta. Koska fluori lisätään suoraan julkiseen vesihuoltoon, kaikki jotka sitä juovat, hyötyvät sen reikiä ehkäisevästä ominaisuudesta riippumatta tulo- tai koulutustasosta. Tämä tekee veden fluorauksesta yhden oikeudenmukaisimmista tavoista estää hampaiden rappeutuminen. Vedenfluoraus vähentää hammasterveyden eroja sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien ja muun väestön välillä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että köyhyydessä elävät ihmiset kärsivät enemmän huonosta hammasterveydestä kuin korkeampituloiset. Vedenfluoraus auttaa pienentämään eroa tarjoamalla jokaiselle yhtä helpon pääsyn reikiintymisen ehkäisyyn.

Lähteitä näille väitteille:

https://www.cdc.gov/fluoridation/index.html

https://www.ada.org/resources/community-initiatives/fluoride-in-water/fluoridation-faqs

https://www.healthline.com/health/what-is-fluoride

https://www.verywellhealth.com/fluoride-health-benefits-4570994

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Fluoride-HealthProfessional/

Fluorin väitettyjä haittoja

Vähentynyt hormonituotanto ja älykkyysosamäärän lasku (ÄO)

Liiallinen fluoriditaso on liitetty useisiin terveysongelmiin, mukaan lukien vähentynyt hormonin tuotanto, heikentyneen kalsiumaineenvaihdunnan vuoksi heikentyneet luut ja hampaat, samoin kuin lisääntymiskykyä alentavat vaikutukset. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että liialliselle fluorille altistuvat lapset kohtaavat todennäköisemmin oppimisvaikeuksia ja heidän kognitiiviset kykynsä ovat alentuneet kuten, oppimisvaikeuksista tai alhaisemmista ÄO -pisteistä kuin ne, jotka eivät ole fluorille altistuneet.

Fluori kerääntyy kehoon ja on vaarallista munuaisille

Fluorin on todettu kertyvän kehon eri kudoksiin: sydämeen, munuaisiin, virtsarakkoon, käpyrauhaseen ja kenties yllättäen fluori osallistuu jopa metalliaineiden metaboliitteihin. On myös havaittu, että fluori imeytyy hitaasti elimistöön. Kun fluoria kertyy elimistöön pidemmän ajan kuluessa, se saattaa olla vaarallista jopa perusterveille munuaisille. Fluorilla on vahva taipumus pysyä elimistössä pitkienkin aikojen jälkeen eikä se poistu helposti kehosta.

Käpyrauhanen lyhyesti

Käpyrauhanen “tukkeutuu” fluorilla niin, että looginen ajattelu vaikeutuu ja ihminen on helpommin ohjailtavissa. Suosittelemme lukemaan aiheesta lisää esimerkiksi oheisesta linkistä, sillä aihe on erittäin olennainen ihmisen luonnolliselle hyvinvoinnille. Liekö tämä syy miksi monissa mielialalääkkeissä on myös fluoria?

Vesi ilman fluoria on erittäin olennainen osa terveydenhoitoasi.

Fluori vaikuttaa aineenvaihduntaan

Fluori vaikuttaa merkittävästi mineraalien aineenvaihduntaan ja entsyymien toimintaan. Tutkimukset osoittavat, että fluori hankaloittaa kalsium- ja fosforiaineenvaihduntaa ja voimistaa näiden selektiivistä erottumista solusta. Tämän lisäksi fluori haittaa monien biologisesti aktiivisten entsyymien toimintaa, joka puolestaan heikentää solujen koskemattomuutta. Fluorin on siis havaittu muuttavan yksilöiden metabolisia prosesseja huonoon suuntaan.

Osteoporoosi

Fluori voi aiheuttaa myös selkä- ja luukipuja ja osteoporoosia. Saatavilla oleva tieto on tosin ristiriitaista ja toiset väittävät fluorin olevan jopa hyväksi osteoporoosin hoidossa.

Heikentynyt melatoniinin tuotanto

Tutkijat ovat huomanneet fluorin liittyvän kilpirauhasen tyroksiini-hormonituotannon hidastumiseen. Tämä osoittaa, että fluori edesauttaa merkittävien umpieritysrauhasten epätasahäiriöiden kehittymisessä, koska fluori luo esteen keskeisiin mikromolekyyleihin. Osallistujilla on raportoitu siten myös melatoniinituotannon heikkenemistä, joka tarjoaa syyn onnellisuuteen ja uneen vaikuttaviin haittatekijöihin.

Fluoroosi on näkyvä merkki liiallisesta fluorista

Hampaiden fluoroosia (fluorin kertyminen hampaisiin) koskenut tutkimus fluorattua vettä juovilla lapsilla, osoitti suoran yhteyden valkosolujen liikekyvyn heikkenemiseen ja vapaiden radikaalien eriytymiseen levossa olevista soluista (Tri John McLaren tutkimus).

Grand Rapids kokeilu fluoraus ja vaikutukset aorttaan

USA:ssa koeluontoisesti aloitettu fluoraus Grand Rapidsissa Michiganissa aiheutti kaikkien aikojen korkeimman fluorikertymän – 8400 ppm – paikallisten ihmisten aortassa ja lisäsi merkittävissä mittasuhteissa sydäntautikuolemia sekä muiden sairauksien esiintymistä osavaltion muihin alueisiin verrattuna.

Olennaisimmat argumentit haitoista kertaus- Jotkut ihmiset…

1. …ovat huolissaan mahdollisista yhteyksistä fluoridialtistuksen ja syövän välillä. Vaikka fluoridialtistuksista on ollut joitain tutkimuksia lisääntyneelle luusyövän, aivosyövän ja kilpirauhassyövän riskille, muissa tutkimuksissa ei ole löydetty vahvaa näyttöä näistä yhteyksistä. Näiden tulosten selventämiseksi on tehtävä lisää tutkimusta.

2. …ovat huolissaan mahdollisista liiallisen fluorinsaannin aiheuttamista haittavaikutuksista. Nämä sivuvaikutukset voivat sisältää hammasfluoroosin (valkoiset pisteet hampaisiin), luusto fluoroosin (luuvauriot) ja muita terveysongelmia. Nämä sivuvaikutukset nähdään kuitenkin vain erittäin korkealla fluoridialtistuksen tasolla – korkeampi kuin mitä tyypillisesti juomavedestä löytyy.

3. …uskovat, että fluoridin lisääminen juomaveteen määrää on pakotettua lääkitystä ilman suostumusta.

4. …ovat huolissaan mahdollisista ympäristövaikutuksista fluoridipäästöistä valmistusprosessien aikana, kuten fosfaattilannoitteiden tuotanto, alumiinituotanto, hiilen palaminen jne. Vaikka on joitain todisteita siitä, että nämä päästöt voivat johtaa kohonneisiin fluoriditasoihin pohjavedessä näiden tilojen lähellä, ei ole näyttöä siitä, että nämä tasot aiheuttavat terveysriskejä.

Mitä voi tehdä fluorin haittojen vähentämiseksi

Fluoriin liittyvästä keskustelusta johtuen useat teollisuusmaat ovat lopettaneet keinotekoisen veteen lisätyn fluorin käytön.

Liiallisen fluorialtistumisen rajoittamiseksi on tärkeää seurata fluorin saantia ruokalähteistä ja muista fluoria sisältävistä tuotteista, kuten hammastahnasta tai suuvedestä. Tai korvata ne muilla tuotteilla.

Fluorittomia hammastahnoja on markkinoilla ja luonnossa.
Fluorihammastahnan korvikkeita

Fluorin kannattajat viittaavat fluorin hyötyihin hammasterveydessä kun taas sen vastustajat tuovat esiin fluorin aiheuttamat potentiaaliset riskit, jotka johtuvat sen myrkyllisistä ominaisuuksista kun fluoria käytetään pidemmän ajan kuluessa suuria määriä. Onneksi on olemassa keinoja altistumisen vähentämiseksi ja viime kädessä jokainen voi toimenpiteillään päättää itse haluaako altistaa itsensä fluorille vaiko ei.

Jos olet huolissasi fluoridialtistuksesta ja siihen liittyvistä mahdollisista riskeistä, suodatetun/puhdistetun veden juominen voi auttaa vähentämään altistumista.Tieto auttaa tekemään terveyden kannalta oikeita päätöksiä ja vähentämään tarpeetonta fluoridialtistusta. Ehkä jokupäivä haitoista puhutaan enemmän kuin hyödyistä, kuten lyijyn osalta on käynyt.

Lyijyäkin pidettiin aikoinaan ei niin haitallisena, kuten fluoria nyt.

Fluorin väitetyistä hyödyistä sekä haitoista on saatavilla monenlaista tietoa. Voidaankin pohtia, ovatko fluorille määritellyt rajat turvallisia ja mihin ne perustuvat. Lukija päättäköön.

Muita mielenkiintoisia artikkeleitamme

Tuotteisiin BERKEY

Vedenpuhdistaminen.com

Berkey vedenpuhdistin.
Vedenpuhdistaminen.com

Tilaamalla uutiskirjeemme saat alennuskoodien ja ajankohtaisen tiedon lisäksi e-kirjan MIESVOIMAA! Opas testosteronitason parantamiseen

Samankaltaiset artikkelit