Onko maailman paras juomavesi määritelmälle meriittejä Suomessa

Etsiessäni tietoa aiheesta maailman paras juomaveden laatu, tutkin monia artikkeleita oletuksena, että löydän Suomen kokoajan listoilta ja vähintään ihan kärjestä. Useimmiten en löytänyt edes mainintaa maastamme. Meille kerrotaan, että maailman paras hanavesi on Suomessa, mutta paras on määritelmänä lavea ja antaa tulkinnalle liikaa varaa.

Avukseni otin tähän artikkelin luonnonsuojelija pariskunnalta Sara ja Ovi ja sitä tässä käytän hyödyksi, lyhennettynä (lupa pyydetty). Tarkoituksena on kertoa mitä on “maailmanparasvesi” ja onko sitä Suomessa ja missä sitä muiden mukaan on.

Ennen varsinaista kirjoitusta artikkelin mielipideosiosta poimittu esimerkki, jossa Suomi mainittu. Huomioitavaa, että muut pohjoismaat, Englanti (yllättävää) ovat esimerkiksi mainittuja ja kaikki maat ovat Euroopan maita. Ja toisekseen, että muutoksia on vuoden 2018 jälkeen tapahtunut. Tämä artikkeli ei edellä mainituista syistä johtuen ole 100% faktoihin nojautuva ja myös maiden sisäiset alueelliset erot voivat olla valtavia, joka on esimerkiksi Kanadan kokoisessa maassa olennaista ottaa huomioon.

Lisäksi osassa artikkelin maita vettä myös fluorataan, ainakin Isossa Britanniassa, jota asiaa ei kirjoituksessa huomioida. Artikkelin parasta antia onkin laaja käsittely siitä, mistä ja miten kukin listan maa juomavetensä ottaa ja miten sen käsittelee. Muutama maa nousee edukseen sillä, että hanavettä ei käsitellä juurikaan. Suomessa hanaveteen lisätään kemikaaleja.

Maailman puhtain jumavesi Sveitsi.

Tutkiessani tätä artikkelia yritin kaivaa kaikkea mahdollista tietoa veden laadusta näissä maissa ja matkailijoiden foorumeilla mainitsemista vesijohtoveden mausta ja siitä, onko heillä ollut terveysongelmia.

Suomessa vesijohtoveden laatu on kaiken kaikkiaan todella hyvä, mutta löysin myös tapauksia, joissa yhdyskuntia sairastui jätevesien saastuminen ja maatalouden aiheuttama korkeampi rehevöitymisaste. Sama tarina oli Uuden-Seelannin ja Kanadan kanssa. Kaikissa näissä maissa vesijohtoveden laatu on hyvä, mutta luetteloon sisällyttämiini maihin verrattuna niissä on enemmän tietoja epäonnistumisista.

10 maata, joissa on maailman parasta vesijohtovettä

Hanaveden laatu

Vesi on niin tärkeä resurssi, joka vaikuttaa elämänlaatuumme siinä määrin, että sitä seurataan jopa OECD:n paremman elämän indeksin suhteen. Mutta vesijohtovedellä voi olla monia ongelmia nykymaailmassa – jopa monissa kehittyneissä talouksissa. Esimerkiksi The New York Times raportoi “hanaveden vaaralliset lyijypitoisuudet eivät rajoitu Flintiin“, ja me kaikki olemme lukeneet uutisista lukuisia varoituksia rakettipolttoaineesta, lyijystä ja vesijohtoveden bakteereista, jotka vaikuttavat miljooniin amerikkalaisiin. Vielä rohkaisevampaa on, että oikeilla ehkäisytoimenpiteillä juomaveden ei tarvitse olla voimakkaasti kloorattua ollakseen juomakelpoista.

Esimerkkejä maista, joissa on paras juomavesi

 • Sveitsi

Hoitoa ei juurikaan tarvita Sveitsissä, joka on vuoristoinen maa. Alpit kattavat yli kaksi kolmasosaa maan pinta-alasta ja 48 vuorenhuippua kohoavat yli 13 000 jalkaa (4 000 metriä) merenpinnan yläpuolelle. Vuoristoinen maasto sekä runsas vuotuinen sademäärä (keskimäärin 1431 mm), joka täydentää pohjavesivarastoja luonnollisesti, ovat päätekijöitä veden erinomaiselle laadulle.

Itse asiassa juomaveden laatu on Sveitsissä sama kuin kivennäisveden. Vesi on niin puhdasta, että puolet Sveitsin hanasta tulevasta vedestä ei ole käsitelty millään tavalla, joten sillä ei ole kemiallista jälkimakua. Tämä johtuu siitä, että 40 prosenttia juomavedestä tulee luonnollisista lähteistä, loput 40 prosenttia puhtaasta pohjavedestä ja loput 20 prosenttia koskemattomista järvistä.

Joillakin paikkakunnilla, kuten esimerkiksi Genevessä ja Zürichissä, juomavesi on puhdistettua järvivettä, joka maistuu hieman erilaiselta kuin luonnollinen käsittelemätön vesi. Mutta makua lukuun ottamatta tämä vesi on edelleen poikkeuksellisen korkealaatuista.

Sveitsin kansalaiset ja hallitus ovat ymmärtäneet, kuinka arvokas vesi on hyödyke, ja he ovat viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana ryhtyneet toimiin maan vesivarojen suojelemiseksi. Yksi tällainen toimenpide on fosfaatin kieltäminen pyykinpesuaineissa, ja toinen tärkeä askel on siirtyminen kestäviin maatalouskäytäntöihin, jotka minimoivat lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön.

 • Islanti

Islanti sijaitsee Pohjois-Atlantin ankarissa vesissä, jossa on yksi Euroopan suurimmista jäätiköistä. Vatnajökull-jäätikkö kattaa 8 100 neliökilometrin alueen ja kattaa noin 8 prosenttia Islannin alueesta. Vatnajökull yhdessä muiden saarella jakautuneiden pienempien jäätiköiden kanssa vaikuttavat veden laatuun ja jakautumiseen.

Saaren maantieteellinen sijainti muokkaa ilmastoa ja tekee siitä erittäin sateisen. Itse asiassa Islannissa on keskimäärin vähintään 15 päivää kuukaudessa sateita tai lunta. Näin runsas sademäärä tekee Islannin pohjavedelle hyvää. Jopa 95 prosenttia Islannin juomavedestä tulee saaren runsaista pohjavesivarannoista, jotka ovat täysin turvallisia juotavaksi ilman mitään käsittelyä ja ovat paras juomaveden lähde maan asukkaille.

Loput 5 prosenttia juomavedestä otetaan pintavesistöistä ja ne on käsiteltävä. Islanti ei kuitenkaan käytä klooria vetensä käsittelyyn. Tarvittaessa käytetään vain UV-käsittelyä. Lisäksi saaren vulkaaninen geologia johtaa pehmeään veteen, jossa on erittäin alhainen mineraalipitoisuus ja kylmä lämpötila.

Islannin vesivarat ovat luonnostaan ​​koskemattomia ja runsaita, mutta siitä huolimatta hallitus on suojellut juomavesivaroja aktiivisesti. Vuonna 1995 toteutettiin vesiturvallisuussuunnitelma. Mielenkiintoista on, että suunnitelmassa juomavesi luokitellaan ravinnon lähteeksi.

 • Iso-Britannia

Monet meistä ovat kuulleet Brittein saarten sateisesta säästä. Maa on tunnettu äkillisistä säämuutoksista, joissa sade tai rakeet korvaavat nopeasti täydellisen auringonpaisteen, etenkin myöhään syksyllä ja talvikuukausina, jolloin jotkin alueet (yleensä vuoristoiset luoteisalueet – Skotlannin ylämaat ja järvialue) saavat paljon sadetta.

Maalla on runsaasti vesivaroja, ja se ottaa juomavedensä 1 947 pohjavesivarannosta ja 338 pintavesimuodostelmasta. Mutta vesivarojen saatavuus ei takaa maan parasta juomaveden laatua, vaan kattava testaus- ja seurantaohjelma takaa laadun. Se käyttää hajautettua järjestelmää, jossa on riippumattomat tarkastukset eripuolilla maata.

Esimerkiksi vuonna 2014 suoritettiin 3 853 350 vedenlaatutestiä, joista vain 32 000 näytettä (0,04 prosenttia) ei täyttänyt laatustandardia. Juomavesisääntelyn perustana oli EU:n juomavesidirektiivi ja Maailman terveysjärjestön neuvot.

Ainoa haittapuoli on, että vettä käsitellään usein kloorilla estämään vesivälitteisten tautien leviämistä. Itse asiassa Maidstonen kaupunki Englannissa oli ensimmäinen, joka käsitteli vesihuoltonsa kloorilla vuonna 1897.

Lontoon vesijohtovesi saa usein myös kloorin jälkimaun, koska se tulee Thames-joen ylävirran säiliöistä ja tuloksena oleva vesi on kovaa. Skotlannissa, jossa sataa vuosittain yli 3 000 mm, on puhtainta vettä juotavaksi.

Maailman puhtain hanavesi runsaista sateista.
 • Norja

Norja tunnetaan yhtenä parhaista maista asua, ja sillä on pitkä historia ympäristönsä arvostamisesta ja vesivarojen suojelemisesta saastumiselta. Maa saa runsaasti sadetta ja sillä on runsaasti laadultaan erinomaisia ​​pintavesivaroja. Viisi prosenttia Norjan maa-alasta koostuu 455 000 järvestä ja toiset 25 prosenttia maisemista peittävät neljä suurinta jokea.

Lisäksi noin 0,7 prosenttia (yhteensä 2 595 neliökilometriä) mantereesta on jäätiköiden peitossa, ja suurin Euroopan mantereella sijaitseva jääpeite on Etelä-Norjasta löytyvä Jostedalsbreen-jäätikkö. Kun otetaan huomioon pintavesivarojen runsaus, ei pitäisi olla yllättävää, että 90 prosenttia vesijohtovedestä tulee pintavedestä ja alle 10 prosenttia pohjavedestä.

Veden laatua seurataan tarkasti valtakunnallisella tasolla ja uusi tiukka lainsäädäntö vuodelta 2017 säätelee juomaveden laatua varmistaen, että vedessä ei ole jälkimakua, värimuutoksia tai hajua. Siitä huolimatta Norjan kansanterveysinstituutti raportoi, että putkijärjestelmä on joillakin alueilla vanhentunut ja saattaa vaikuttaa veden laatuun paikallisella tasolla.

 • Ruotsi

Ruotsi on toinen Skandinavian maa, joka tunnetaan luonnonvarojensa suojelemisesta ja sopusoinnussa koskemattoman ympäristönsä kanssa elämisestä. Paikallisen ilmaston ja maantieteellisen sijainnin vuoksi pintavesivarat ovat runsaat ja luonnollisesti puhtaita. Ruotsalaiset juovat itse asiassa enemmän vesijohtovettä kuin pullovettä ja hanavettä saa jopa ilmaiseksi ravintoloissa ja muissa julkisissa paikoissa.

Monien paikallisten henkilökohtaisten mielipiteiden mukaan ruotsalainen vesijohtovesi maistuu yhtä hyvältä kuin mikä tahansa lähdevesi ja on useimmissa paikoissa jopa virkistävän kylmää. Noin puolet vesijohtovedestä tulee järvistä ja joista, toinen puolet pohjavedestä. Useat kansainväliset tutkimukset ovat vahvistaneet, että ruotsalainen juomavesi on jatkuvasti erittäin korkealaatuista.

Elintarvikeviraston edellyttämät säännölliset testaukset, kuten kotitalousnäytteet, takaavat juomaveden turvallisuuden. Tukholmassa on erityisen hyvä vesihuolto, sillä sitä palvelee kaksi vedenkäsittelylaitosta, joissa käytetään uusinta mekaanisen ja kemiallisen puhdistusteknologian teknologiaa. Ruotsi on myös paras maa valituilla jätevedenpuhdistus indikaattoreilla, koska se on luonut yhden kehittyneimmistä jätevedenkäsittelytekniikoista.

Maailman puhtain juomavesi Suomessa.
 • Saksa

Saksan on Euroopan unionin jäsenenä seurattava tarkasti juomaveden laatua ja raportoitava siitä kolmen vuoden välein. Saksan ympäristöviraston viimeisin raportti julkaistiin keväällä 2018, ja siinä todettiin, että juomaveden laatu Saksassa on erittäin hyvä. Vain 0,01 prosenttia näytteistä ei täyttänyt tiukkoja laatuvaatimuksia.

Saksassa on tiukka lainsäädäntö, joka suojelee vesivaroja, ja maan puhdistustekniikka on erittäin korkealla tasolla. Suurten keskuslaitosten juomaveden laatua testataan usein – joissain tapauksissa päivittäin – ja kansalaiset saavat tietoa veden puhtaudesta. 69 prosenttia juomavedestä on peräisin pohjavesivarannoista, ja se on yhtä puhdasta kuin kivennäisvesi.

Esimerkiksi Berliinin kaupunki saa vetensä jääkauden aikana muodostuneista pohjaveden pohjavesikerroksista ja vesi on suoraan juomakelpoista ilman kloorausta. Loput vedentarpeesta katetaan joista ja makean veden varastoista (15 prosenttia) tai keinotekoisesti täytetyistä pohjavesivarannoista (16 prosenttia). Itse asiassa lähes 12 prosenttia maan pinta-alasta sijaitsee juomaveden suojeluvyöhykkeellä, jolla on maankäyttörajoituksia.

 • Itävalta

Itävalta on vuoristoinen maa. Joten vain viidesosa maan pinta-alasta soveltuu intensiiviseen maatalouteen ja teolliseen tuotantoon, loput ovat metsiä, alppiniityjä tai karuja alppihuippuja kristallinkirkkaine järvineen ja puhtaine vuoristolähteineen. Korkealla sijaitseville alppialueille sataa jopa 3500 mm vuosittain, joten pohjavesivarastot ovat runsaat ja täydentyvät luonnollisesti.

Hanavesi Itävallassa saadaan lähdevedestä ja pohjavedestä. Esimerkiksi pääkaupunki Wien saa juomavedensä kahdesta Ala-Itävallan ja Steiermarkin Alpeilla sijaitsevasta lähteestä. Vesi on niin puhdasta, että sitä ei tarvitse käsitellä ennen kuin se pääsee Wienin hanoihin. Tämä johtuu myös päävesistöissä sovellettavista laajoista suojatoimenpiteistä. Laadukas juomavesi on pakollista Itävallan lain mukaan, ja hallitus valvoo huoltolaitoksia, joista 90 prosenttia itävaltalaisista saa vetensä.

 • Luxemburg

Luxemburg on loistava paikka luonnon ystäville, sillä siellä on joitain hyvin säilyneitä ja maalauksellisia luonnonmaisemia. Maa tekee myös kaikkensa vesivarojen suojelemiseksi. Euroopan ympäristökeskuksen vuonna 2017 julkaiseman raportin mukaan Luxemburg on saavuttanut vedenlaadun “erinomaisen” luokituksen kaikissa 11 testatussa järvessään.

Kaksi kolmasosaa Luxemburgin vesivarannosta tulee maanalaisista pohjavesikerroksista ja luonnollisista lähteistä. Loput saadaan suuresta Esch-sur-Suren lähellä sijaitsevasta padosta, joka rakennettiin juomaveden, vesivoiman ja tulvien torjuntaa varten.

Vesijohtoveden laatu varmistetaan suojaamalla valitut pinnat erityisesti pumppaamoiden ympärillä ja 50 päivän vyöhykkeellä. Tämä vyöhyke edustaa aluetta, josta veden täytyy kulkea päästäkseen pumppausvyöhykkeille, ja matka kestää 50 päivää. Kaikissa käsittelylaitoksissa käytetään ultrasuodatusjärjestelmiä veden puhdistamiseen, mikä tekee siitä erittäin puhtaan.

 • Tanska

Tanska on yksi maailman kehittyneimmistä maista, jossa on korkea elintaso. Tanska on jatkuvasti alttiina valtameren voimakkaalle voimalle – sekä ilmaston että rannikkoeroosion kannalta. Jopa heidän pääkaupunkinsa Kööpenhamina on lukuisten vesikanavien halkoma.

Uiminen Kööpenhaminan satamassa on monien kaupunkilaisten suosikki vapaa-ajan harrastus ja herkullisen vesijohtoveden juonti on itsestäänselvyys lähes jokaiselle tanskalaiselle. 99 prosenttia vesijohtovedestä tulee runsaista pohjavesivarannoista. Itse asiassa jopa pääkaupunki itse sijaitsee pohjaveden päällä, josta kaupungin vesijohtovesi otetaan.

Pohjavesi on Tanskassa tiukasti suojeltua, eikä se yleensä tarvitse kemiallista käsittelyä. Ennen kuin vesi pääsee kuluttajille, se läpikäy vain suodatus- ja ilmastustoimenpiteet. Teknisten ja ympäristöasioiden pormestari Morten Kabell sanoo, että tanskalainen vesijohtovesi ylittää minkä tahansa pullotetun veden laadun ja maun.

 • Hollanti

26 prosenttia maan pinta-alasta sijaitsee merenpinnan alapuolella ja lähes 17 prosenttia maa-alasta on otettu mereltä takaisin monimutkaisen ojituskanavien ja patojen avulla. Alun perin suuri osa maasta koostui kolmen suuren joen (Rein, Maas ja Scheldt) suistosta. Tästä johtuen maa oli aiemmin kärsinyt monista tuhoisista tulvista, mutta vuosien varrella on kehitetty monimutkainen vesihuolto- ja tulvilta suojautumisjärjestelmä.

Itse asiassa hollantilaiset ovat yksi harvoista kansoista maailmassa, jotka eivät käsittele juomavettä kloorilla. Tämä johtuu siitä, että niiden vesi käy läpi useita puhdistusvaiheita ennen kuin se pääsee hanaan.

Näihin kuuluvat: hiekkasuodatus otsoni-, hiili- ja UV-käsittely suodatus erityisten kalvojen läpi. Lisäksi suurin osa putkilinjasta on alle 40 vuotta vanha, mikä auttaa estämään syöpyvien putkien aiheuttaman odottamattoman saastumisen. Hollannin juomavesitilastojen mukaan vuodelta 2017, 58 prosenttia saadaan pohjavedestä, 41 prosenttia järvistä ja joista sekä yksi prosentti luonnon hiekkadyynien vedestä.

Yleisiä arvioinnissa käytettyjä vedenlaatuparametreja ovat:

 1. esteettisiä ominaisuuksia
 2. syanidi
 3. kovuus
 4. ulosteen koliformi
 5. liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärä (suolat)
 6. metallijäämät
 7. ravinteita
 8. liuennutta happea
 9. myrkyllisyys
 10. orgaaniset kemikaalit

Johtopäätös

Edellä mainituissa maissa on samoja ominaispiirteitä, joka toistuu jatkuvasti. Ne saavat runsaasti sateita ja niillä on luonnostaan ​​runsaasti vesivaroja. Nämä ovat erityispiirteitä, joihin niiden maantieteellinen sijainti, ilmasto ja topografia ovat vaikuttaneet.

Mutta voit myös seurata toista toistuvaa kaavaa – niiden hallitukset ovat aktiivisesti suojelleet vesivaroja ja soveltaneet vain uusinta teknologiaa juoma- ja jätevesiensä käsittelyyn. Maat ovat ympäristötietoisia eivätkä salli teollisuuden tai tehomaatalouden aiheuttamaa raskasta saastumista. Alkuperäinen artikkeli.

Vedenpuhdistaminen.comin omaa lisätutkintaa tähän muista artikkeleista, joissa juomaveden parhaasta laadusta maailmalla puhutaan. Olemme täällä sivuilla ja artikkelissakin jo pyrkineet kertomaan, että kunnallis-, tai kaivovesi on lähes mahdotonta sanoa olevan puhdasta/parasta. Paraskaan, jos siinä on epäpuhtauksia ei välttämättä ole hyvää. Mutta siihen voit itse vaikuttaa.

Hyviä juomavesiartikkeleita englanniksi omaa tutkimusta varten.

Euroopan paras juomavesi Julkaistu: 29.3.2021

10 maata, jotka ovat ylpeitä puhtaimmasta juomavedestään Julkaistu: ei tarkkaa tietoa

Hylkää vesipullosi: Näissä 10 maassa on puhtain juomavesi Julkaistu: 23.9.2021

Mistä löytyy maailman puhtain juomavesi, 3 paikkaa Julkaistu: ei tarkkaa tietoa

Berkey vedenpuhdistin.
Vedenpuhdistaminen.com

Tilaamalla uutiskirjeemme saat alennuskoodien ja ajankohtaisen tiedon lisäksi e-kirjan MIESVOIMAA! Opas testosteronitason parantamiseen

Samankaltaiset artikkelit